Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

 

Amundsen, Ann-Mari Endret:02.05.2017 12:38

 Aktuelt

Bibliotekets åpningstid i sommer

​Fra mandag 3. juli til lørdag 19. august er det sommertid på biblioteket i Hokksund: (24.06.2017)

Siste kveld med gjengen!

​Onsdag 21. juni hadde Mary Strand sin siste dag på klubben i Vestfossen. Hun er nå 75 år og har vært klubbarbeider og klubbleder i Vestfossen kommunale ungdomsklubb helt siden 1983. (22.06.2017)

Øvre Eiker Energi AS - start av salgsprosess

​I møtet 21. juni 2017, vedtok kommunestyret å starte en salgsprosess av Øvre Eiker Energi AS, med unntak av kraftproduksjonen og kraftrettighetene som isoleres i et eget selskap. (22.06.2017)

Kommunale tjenester blir ikke konkurranseutsatt

​Politikerne vedtok i Kommunestyret 21. juni 2017 å ikke gå inn for konkurranseutsetting av tjenestene IKT, renhold og bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne. (22.06.2017)

Senere middag og flere måltider på Eikertun

​Mange eldre, særlig de som bor på institusjon, sliter med å få i seg nok næring. Nå vil politikerne ta grep og flytte middagen på Eikertun fra klokken 13 til 15.30 og innføre fire faste måltider om dagen. (22.06.2017)

Åpent møte angående dobbeltspor Gulskogen-Hokksund

​Bane Nor holdt åpent møte for innbyggerne i Øvre Eiker den 19. juni, i anledning kommunedelplanen for dobbeltspor på strekningen Gulskogen-Hokksund som i disse dager er lagt ut til offentlig ettersyn. (20.06.2017)

Siste dag for åpen barnehage

​Åpen barnehage ble vedtatt nedlagt i kommunestyret 22. februar 2017. I dag markerte barnehagen sin siste åpningsdag med en sommerfest for tidligere samarbeidspartnere og brukere av barnehagen. (20.06.2017)

Skatteoppgjøret 2017

​Denne uka vil de fleste motta skatteoppgjøret. Hvis du finner feil eller har fått nye opplysninger, må du utføre endringer selv på skatteetaten.no. (20.06.2017)

Endelig kan man ferdes trygt på Røren

​Endelig kan elevene på Røren skole og beboerne på Røren ferdes trygt i bygda si! Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen inviterte til åpning av det nye fortauet langs fv.61 ved Røren skole fredag 16.juni. (20.06.2017)

Løper for en litt bedre verden

Hvert år springer 9. trinn ved Hokksund ungdomsskole til inntekt for sin toleransereise til Tyskland. Denne gangen ble det en våt opplevelse, også for ordfører Ann Sire Fjerdingstad - som tradisjon tro stilte opp som «hare» for de spreke deltakerne. (16.06.2017)

Kommuneplan dobbeltspor - Gulskogen - Hokksund

​Bane Nor legger ut forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund på høring. (15.06.2017)

Planlegging for økt togtilbud - folkemøte 19.6

​Planlegging for nødvendig utbygging av jernbanen i vårt område går over i en ny og mer konkret fase ved at Bane Nor nå legger fram forslag til kommunedelplan med foreslått korridor for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund. (14.06.2017)

Rekkefølge på vedlegg til byggesaker innsendt på epost

​Filene skal primært sendes inn i PDF-format, men for innsendelse av kartfiler (for eksempel innmåling av VA-ledninger og husplasseringer) ser vi helst at dette blir sendt på KOF- og SOSI-filer. (16.06.2017)

Ansatte kurses i velferdsteknologi i eldreomsorgen

Øvre og Nedre Eiker kommune samarbeider om innføring av velferdsteknologi. Velferdsteknologi skal være en integrert del av kommunale helse- og omsorgstjenester innen 2020. (19.06.2017)

Politiske møter i juni 2017

​Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift har møte fredag 16. juni og kommunestyret har sitt møte onsdag 21. juni.  Du finner møtetidspunkt og innkallinger her (13.06.2017)

Reguleringsplan Harakollen delfelt B1

​Kommunestyret i Øvre Eiker kommune har i møte 10.05.17, sak 64/17, egengodkjent forslag til detaljreguleringsplan for Harakollen B1. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12. (13.06.2017)

Detaljreguleringsplan for Hellefossveien 50 Egengodkjenning

​Kommunestyret i Øvre Eiker kommune har i møte 10.05.17, sak 62/17, egengodkjent forslag til detaljreguleringsplan for Hellefossveien 50. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12. (13.06.2017)

Detaljregulering for Harakollen, felt BB10. Egengodkjenning

Kommunestyret i Øvre Eiker har i møte 10.05.17, sak 63/17, egengodkjent forslag til detaljreguleringsplan for Harakollen BB 10. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.​ (13.06.2017)

Oppgradering av hjemmesiden

​​Kommunens hjemmesider er under oppgradering, og enkelte funksjoner kan være ustabile under tiden.  (15.06.2017)

1. tertial 2017 - forventer et betydelig merforbruk

​I økonomirapporten etter 1. tertial viser prognosen et merforbruk på 8,5 millioner kroner for 2017. (09.06.2017)

Går ikke inn for å konkurranseutsette kommunale tjenester

​Politikerne i Formannskapet går ikke inn for konkurranseutsetting av tjenestene IKT, renhold og bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne. (09.06.2017)

Hvordan skal helse- og omsorgstjenestene i Øvre Eiker være i fremtiden?

​Hvordan skal kommunen klare å gi stadig flere eldre det samme, gode tjenestetilbudet som i dag? Og hvordan kan brukerne av tjenestene bidra selv? Det er blant spørsmålene som politikerne skal ta stilling til når de diskuterer helse- og omsorgstjenester i vår kommune. (09.06.2017)

Fotografering av vegnettet

​Øvre Eiker kommune har engasjert Safe Control Infra for å fotografere det kommunale vegnettet. (07.06.2017)

Store nedbørsmengder onsdag 7. juni

​Det ventes 20-65 mm regn på Østlandet onsdag.  (06.06.2017)

Har du fått dobbel faktura?

Ved en feil har det blitt sendt ut to fakturaer for kommunale avgifter med forfall 1.7 til enkelte husstander. (02.06.2017)

Varsling om spyling av ledningsnett

​Fra 5. juni kl. 22:00 til 16. juni kl. 16:00 blir det foretatt spyling av kommunale hovedvannledninger i Øvre Eiker. (30.05.2017)

Frivilligsentralen overtar "Sunn og aktiv aldring"

​EØS-prosjektet Health and active ageing avsluttes, og nå skal frivilligsentralen overta ansvaret. Det er fortsatt plass til flere på laget som vil ta i et tak. (24.05.2017)

Demokrati og valg på dagsorden for nye innbyggere

​En stor gjeng med nye innbyggere i Øvre Eiker var onsdag 24. mai på besøk hos ordfører Ann Sire Fjerdingstad i rådhuset. Temaet var valg og demokrati. (29.05.2017)

Høring om industripåslipp

​Forslag til felles lokal forskrift legges herved ut på høring. Forslaget regulerer påslipp av olje, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt nett for de ni kommunene i Godt Vann Drammensregionen-samarbeide. (23.05.2017)

Vegmelding: Semsveien stenges

​Semsveien stenges mellom husnr. 26 og 41 fra 23. - 24. mai på grunn av vegarbeid. (19.05.2017)

Kom på samtidsprosjektet "Resonans"!

​Øvre Eiker kulturskole ønsker å sette improvisasjon og samtidskunst på agendaen! Lørdag 20. mai kl. 12 bør du få med deg det unike prosjektet "Resonans" som foregår på Vestfossen kunstlaboratorium. (19.05.2017)

Biblioteket trenger tegnehjelp!

​For fjerde år på rad utlyser biblioteket tegnekonkurranse for å lage flotte bokmerker. I flere år har de fått hjelp fra kreative barn i kommunen til å designe forsiden på bokmerkene, og dette har resulterte i mange fargerike og flotte bidrag. (11.05.2017)

Det blir delt legevaktordning i Øvre Eiker

​Legevakt for innbyggerne i Øvre Eiker blir på Eikertun helsehus kl 16-23 på hverdager og kl 08-23 i helger og på helligdager, mens legevakt på nattestid blir på Kongsberg. (19.05.2017)

Høring: detaljplan Lerberg

​Forslag til detaljplan for Lerberg sendes ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 20. juni. (23.05.2017)

Status for behandling av byggesaker

​​​​​​​Byggesaksavdelingen behandler nå saker som ble mottatt i slutten av april. (07.06.2017)

Stor kunståpningshelg i Øvre Eiker

​Lørdag 6. mai var den store dagen for åpning av kunstutstillinger i Øvre Eiker.   (08.05.2017)

Følg kommunestyret direkte på Facebook

Fremtidig legevaktsordning, årsrappport, riksvei 35 og forskrift om sykehjemsplass er blant temaene under kommunestyret 10. mai, som du kan se direkte på Facebook. (08.05.2017)

Markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det er en godt etablert tradisjon å markere frigjøringsdagen 8. mai i Øvre Eiker. Dette er også den nasjonale veterandagen og det blir markert samtidig. Her finner du årets program. (08.05.2017)

17. mai-program for Øvre Eiker

​Her finner du årets 17. mai-program for Øvre Eiker. (08.05.2017)

Hvordan oppnå meningsfylt medvirkning?

​Dette spørsmålet stilte kommunen under onsdagens workshop, der politikere, administrasjon og representanter fra ulike råd og utvalg i Øvre Eiker deltok. (04.05.2017)

Kongens nei - et møte med Alf R. Jacobsen

​Onsdag 10. mai kl.19 kommer forfatter journalist og forfatter Alf R. Jacobsen til biblioteket i Hokksund.  (04.05.2017)

Har du innspill til forskrift om sykehjemsplass?

​Den lokale forskriften om rett til sykehjemsplass er ute på høring. Har du innspill, vil vi gjerne høre fra deg innen 7. juni. (27.04.2017)

Årsregnskap for 2016 er avsluttet

Analyseåret 2016 har gitt bedre kunnskap om status i Øvre Eiker, og organisasjonen tilpasses fremtidens utfordringer. Merforbruk i tjenestene ble dekket av ekstraordinære skatteinntekter. (27.04.2017)

Politikerne går inn for delt legevaktordning

Det var stort engasjement da fremtidig legevaktsordning ble diskutert i Partsammensatt utvalg og Formannskapet onsdag 26. april 2017. (27.04.2017)

I skyggen av Sharia

​Torsdag 27. april kl. 19 kommer Mohammad Mostafaei og Odd Myklebust til biblioteket i Hokksund. I februar lanserte de boken «I skyggen av Sharia», som er basert på Mohammad Mostefaeis utrolige livshistorie. (24.04.2017)

Søknadsskjema om ambulerende skjenkebevilling

Skal du søke om ambulerende skjenkebevilling for enkelt anledning, lukket eller åpent selskap finner du søknadsskjema? (24.04.2017)

Mari, Vebjørn og Espen videre til UKM landsfestival!

​Espen Kristiansen med gitarspill og Mari Endrestøl med sin novelle “Hjem”, skal representere Buskerud fylke i UKM landsfestivalen i Sandnes i slutten av juni. I tillegg ble også Vebjørn Borkholm-Røstum nominert videre som Ung Arrangør. (24.04.2017)

Det digitale radioskiftet er i gang

​​For deg som bor i Buskerud, Telemark, Hedmark eller Oppland, slukkes NRKs radiokanaler på FM den 26. april. De kommersielle, riksdekkende kanalene, samt enkelte lokalradioer, følger etter 16 juni.  (20.04.2017)

Bli med på skatekurs!

​Kjenner du noen som har lyst til å gå på skatekurs? Aktiv Eiker arrangerer gratis nybegynnerkurs for skatere fra 7.- 10. klasse, med oppstart tirsdag 2. mai. (19.04.2017)

Hvordan sikrer vi meningsfylt medvirkning?

Øvre Eiker kommune har 15 råd og utvalg: by- og grendeutvalg, råd for ulike deler av befolkningen og paraplyer for ulike sektorer innen frivillighet og næringsliv. Oppleves innsatsen som legges ned i dag som meningsfylt? Onsdag 3. mai inviteres alle råd og utvalg til workshop. (20.04.2017)

Har du husket å melde deg på?

19. april starter årets Sykle til jobben-konkurranse. Registrer din aktivitet i hverdagen og konkurrer om mange fine premier! (18.04.2017)

Varsel om oppstart av planarbeid for del av Hokksund sentrum

​Med hjemmel i plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsler Øvre Eiker kommune oppstart av arbeid med regulering for del av Hokksund sentrum. (11.04.2017)

Egengodkjenning av detaljregulering - Lialøkka

​​Med henvisning til PBL § 12-12 vedtok Kommunestyret i Øvre Eiker 29.03.2017 i K-sak 18/17, "Detaljregulering gbnr 100/159 og 102/68, Dynge 66, Lialøkka". (11.04.2017)

Foreldreforberedende kurs på familiesenteret

​Et godt parforhold og foreldresamarbeid betyr mye for livskvaliteten til hele familien, og er svært viktig for barnas oppvekst. Familiesenteret ønsker å støtte opp om dere foreldre i denne spennende og krevende småbarnsperioden. (10.04.2017)

Måling av radon i Øvre Eiker

​Øvre Eiker kommune har mottatt flere henvendelser etter at et radonfirma har kontaktet innbyggere direkte for å selge radonmålinger. Kommunen ønsker derfor å informere litt rundt radon og målinger av dette. (09.04.2017)

På utveksling i læretiden

​Øvre Eiker kommune har til enhver tid rundt 20 lærlinger i organisasjonen. Nå har en av dem fått anledning til å reise på utveksling med Erasmus-programmet. (07.04.2017)

Bokselger banket på dører

​(Oppdatert) Kommunen har fått inn meldinger om at en person som feilaktig utgir seg for å være kommunalt ansatt har gått rundt og banket på dører hjemme hos folk. Nye opplysninger i saken tyder på at personen er engasjert av et forlag for å selge bøker. (06.04.2017)

Ikke to tog i timen

​Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 ble lagt frem i dag. Planen nevner ikke to tog i timen til Hokksund. (05.04.2017)

Utenlands i påsken?

Det er stadig meslingutbrudd i Europa og andre deler av verden. Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å framskynde MMR-vaksinasjonen. (05.04.2017)

Kulturkveld til inntekt for Toleransereiser

​Foreldre- og elevgruppa på 9. trinn inviterer alle interesserte til flott konsert i kultursalen torsdag 6. april. Overskuddet fra konserten går til inntekt for Toleransereiser hele trinnet skal på høsten 2017. (03.04.2017)

Hvilken skole i Øvre Eiker skal bygges ut først?

​Det var blant spørsmålene som var oppe til diskusjon i kommunestyret 29. mars 2017. Det foreligger nye prognoser for elevtall på skolene i Øvre Eiker for kommende skoleår, 2017/2018, og Hokksund er den barneskolen med størst tilvekst av elever. (30.03.2017)

Vil gi eldre samboergaranti på sykehjem

​Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti vil at Øvre Eiker kommune skal gi eldre ektepar og samboende en garanti for at de skal kunne bo sammen på sykehjem. Forslaget ble diskutert under kommunestyret 29. mars og fikk full tilslutning blant de andre partiene. (30.03.2017)

Velfortjent fortjenestemedalje

​Bjørg Andreassen har blitt tildelt Kongens fortjenestemedalje for sitt store engasjement og arbeid for frivilligheten i Øvre Eiker. (30.03.2017)

Et løft for Hokksund

​Hokksunds nyeste næringsbygg har nå blitt tatt i bruk av MRC Global og Eiker og Modum bedriftshelsetjeneste. Ordfører Ann Sire Fjerdingstad klippet snoren som seg hør og bør fra en lift. (06.06.2017)

Spennende tanker på årets første KULTURBRUS

​10 kulturinteresserte personer (inkludert noen ansatte fra seksjon Kultur og Livskraft) var samlet til seksjonens første Kulturbrus, tirsdag 28. mars, til ideutveksling og informasjonsdeling. (29.03.2017)

Vil du forstå barnet ditt bedre?

​​Familiesenteret tilbyr foreldrekurset COS-P til alla foreldre med barn 0-12 år. Kurset starter mandag 8. mai 2017 kl. 14.30 på Familiesenteret i Hokksund. (30.03.2017)

Med hilsen fra Hitler - et forfattermøte med Kim Hjardar

​Onsdag 5. april kommer Kim Hjardar til biblioteket i Hokksund med foredraget «Med hilsen fra Hitler – frimerker som propaganda i Det tredje riket». (29.03.2017)

Hold parker og friluftsområder rene

​Våren er over oss, og mange koser seg ute i sola allerede. Husk å bruke søppelkassene, så blir friluftsområdene triveligere for alle. (28.03.2017)

Velkomstkveld for nye innbyggere

​​Øvre Eikers innbyggertall har passer 18550. Nå har mange av nyinnflytterne i kommunen gjennom de siste to årene deltatt i en velkomstsamling på rådhuset. (27.03.2017)

Årsmøte i kulturminnerådet

​Øvre Eiker Kulturminneråd holder sitt årsmøte tirsdag 4. april kl. 19 i kantina på Øvre Eiker rådhus. (28.03.2017)

Husk søknadsfrist SFO

​​​​​​​​​​1.april er søknadsfrist for SFO-plass til høsten (23.03.2017)

Stengning av veger

Christian 4.-vei og Kløverveien stenges delvis på grunn av vegarbeid.​ (22.03.2017)

Spar på vannet - spar miljøet

​22. mars er verdens vanndag, og årets tema er avløpsvann. I Øvre Eiker brukes deler av avløpsvannet til noe nyttig.  (22.03.2017)

Velkommen til kulturbrus!

​Seksjon Kultur og livskraft ønsker å etablere et treffpunkt for alle kulturinteresserte. Tirsdag 28. mars inviterer de derfor til kulturbrus på Sanden hotell. (21.03.2017)

Forbedrer avlastningstilbudet for funksjonshemmede

​Et enstemmig formannskap vedtok onsdag å øke antall tilgjengelige døgn ved kommunens avlastningsbolig for funksjonshemmede. Innføring av egenandel for kommunal fysioterapi ble også drøftet. (17.03.2017)

Vårens siste ungdomskonsert på biblioteket

​Torsdag 23. mars inviterer biblioteket til vårens siste Tussmørk jr. på bibliotekscenen. Denne gangen presenteres blant annet et helt ferskt band, bestående av 9. trinnselever ved Hokksund ungdomsskole. De er faktisk så ferske at de ikke en gang har funnet seg et bandnavn! (17.03.2017)

Fikk hjertestarter i gave

​Ordfører Ann Sire Fjerdingstad fikk overrakt en hjertestarter som gave fra Fagforbundet i Partssammensatt utvalg på onsdag. (17.03.2017)

Fagdag for barnehageansatte om barns hjerne

​Som en del av kompetanseutvikling for barnehageansatte i Øvre Eiker, er i dag er 280 barnehageansatte i private og kommunale barnehager samlet​ i kultursalen på Hokksund ungdomsskole for å høre danske Ann Elisabeth Knudsen snakke om barns hjerne. (17.03.2017)

Aksellastrestriksjoner 2017 i Øvre Eiker kommune

​Med hjemmel i vegrafikklovens § 7 blir det mandag 20.03.17 kl. 0800 innført aksellastrestriksjon på kommunale veier i Øvre Eiker kommune (17.03.2017)

Oppvekst i skyggen av krigen - et forfattermøte med Bjørn Westlie

​I 2008 ble Bjørn Westlie tildelt Brageprisen for boken "Fars krig". Boka handler om faren, Petter Westlie, som var frontkjemper og nazist. Onsdag 15. mars kommer han til biblioteket i Hokksund. (15.03.2017)

Veg Fiskebru stenges i kryss med Semsveien inn til husnr. 7 20.03 - 20.04

20.03.2017 - 20.04.2017Veg Fiskebru stenges i kryss med Semsveien inn til husnr. 7 mandag 20.03 kl. 08:00frem til torsdag 20.04 kl. 17:00Omkjøring er skiltet.Årsak til stenging er omlegging av vann og avløpsledninger ​ (13.03.2017)

Høring - ny renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) arbeider med å revidere kommunenes forskrifter for husholdningsavfall (13.03.2017)

Vannlekkasje Semsmoveien

På grunn av en stor lekkasje i Semsmoveien har vannet vært borte i enkelte områder. Vannlekkasjen er nå utstengt.  (10.03.2017)

Eventyrstund på biblioteket

​Lørdag 11. mars kl. 12 inviteres alle barn til barneforestillingen "Eventyr i toner og ord" med Aimi Wallumrød og Ingvild Græsvold på biblioteket. (09.03.2017)

Stor ungarsk delegasjon til Øvre Eiker

​I forbindelse med frivillighetsprosjektet Sunn og aktiv aldring, er en delegasjon på 23 ungarere kommet til Øvre Eiker. Målet er utveksling av kunnskap og erfaringer rundt bruk av frivillighet i eldreomsorgen. (08.03.2017)

Mobilklokker i skolen

​​​Bruken av mobilklokker har økt i omfang i skoler og skolefritidsordninger i Øvre Eiker. Vi ber foreldre gjøre seg kjent med informasjonen via denne artikkelen. (07.03.2017)

Tussmørk torsdag presenterer: en hyllest til Simon & Garfunkel

​Tekstene og melodiene deres er elsket over hele verden. Torsdag 9. mars kan du nyte den kjente og kjære musikken på vårens siste Tussmørk-konsert. Steen-Vidar Larsen og Øistein Rian fra Slemmestad er vokalister og gitarister som med høy kvalitet tolker Simon & Garfunkel-melodier som perler på en snor. (03.03.2017)

Forfattermøte med Vigdis Hjorth

​I fjor ga Vigdis Hjorth ut boken "Arv og miljø", som ble både kritikerfavoritt og en stor salgssuksess. Den startet også en stor debatt i media om skillet mellom litteratur og virkelighet. Mandag 6. mars kan du møte henne i samtale med bibliotekets lokale bokbader, Anne Gina Sveaass. (28.02.2017)

Interessert i basketball?

Aktiv Eiker arrangerer kurs i baskeball for interessert ungdom fra 7. - 10. trinn med oppstart 16. mars. (03.03.2017)

Startskudd for aktivitetskalender på Eikertun Helsehus

​​Torsdag 23. februar var temaet rebusløp i avdeling for langtidssomatikk på Eikertun Helsehus. Syv ivrige damer tok utfordringene på strak arm med glede og humring underveis. (28.02.2017)

Nominasjoner til Drømmestipendet 2017

I juni offentliggjøres mottakere av Drømmestipendet 2017. I alt skal hundre stipend på 10 000 kroner deles ut til talentfull ungdom fra hele landet. Den lokale juryen, bestående av representanter fra kulturskolen og kulturkontoret, har nå avsluttet nominasjonsprosessen for hvilke talenter som skal representere Øvre Eiker. (24.02.2017)

Lyst til å finne på noe sammen med andre?

​​Møteplasskatalogen gir en oversikt over møteplasser og tilbud i Nedre og Øvre Eiker kommune. (24.02.2017)

Forslag til detaljregulering av Hellefosstunet/Barketomta gbnr.79/99 - offentlig ettersyn

​Med henvisning til PBL §§ 12-10 og 12-11 sendes forslag til detaljplan for Hellefosstunet, gbnr 79/99 til offentlig ettersyn. Det varsels samtidig om oppstart av utbyggingsavtale mellom "Gode Hjem AS" og Øvre Eiker kommune. Saken er avgjort av planavdelingen etter delegasjon. (24.02.2017)

Åpen barnehage legges ned

Det har vært stort engasjement og en politisk drakamp rundt forslaget om nedleggelse av Åpen barnehage. I kommunestyret 22. februar 2017 var kampen over, og med posisjonens flertall, er håpet ute for videre drift av barnehagen. (24.02.2017)

Har du en kandidat til Den norske friluftslivprisen?

​Den norske friluftslivsprisen består av Ildsjelprisen og Hedersprisen. Nå er vi på jakt etter kandidater fra Buskerud til å motta disse viktige anerkjennelsene innen norsk friluftsliv. (22.02.2017)

Legg vinterferien til biblioteket!

​I vinterferieuka kan du prøve deg på nye aktiviteter for barn og ungdom på biblioteket. Lesestunder for de minste, mekkeverksted for de litt eldre og FIFA-turnering for de fotballinteresserte! (22.02.2017)

Se kommunestyret direkte på Facebook

​​Onsdag 22. februar kan du se årets​ første kommunestyret direkte i din egen stue via Facebook fra kl. 16:00.Åpen barnehage og legevakt er blant sakene på kartet i kveld. (21.02.2017)

Vellykket UKM

​Med 14 kunstinnslag, 29 sceneinnslag, inkludert 2 filmer og 3 litteraturinnslag , 5 Unge Arrangører og 2 konferansierer, var det duket for et rekordarrangement, både hva gjelder deltakere og kvalitet. (21.02.2017)

Ønsker du å bygge stall?

​Oppføring av driftsbygning til bruk som stall er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. (24.02.2017)

Har du husket ferdigattest?

​Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest som utstedes av kommunen før tiltaket tas i bruk. (16.02.2017)

Opprettet: 10.09.2013 14:49