Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hverdagsrehabilitering

Amundsen, Ann-Mari Endret:22.05.2015 10:58

Hender_illustrasjon_Foto-HOseksjonen.jpg​Øvre Eiker kommune fikk i 2013 midler fra Helsedirektoratet til gjennomføring av prosjektet Hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering er en arbeidsmetode med fokus på egenmestring for hjemmeboende brukere. Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: Hva er viktig for deg nå? Og for mange dreier det seg om å mestre hverdagsaktiviteter.

 Hverdagsrehabilitering er basert på en intensiv innsats i oppstarten, med gradvis tilpasning av tiltak etter hvert som funksjonsnivået bedres. Prosjektet Hverdagsrehabilitering iverksettes i Øvre Eiker kommune for å skape endrede arbeidsmetoder og holdninger til hva som er en kvalitativ god måte å yte tjenester på i hjemmetjenesten. Fokuset er på rehabilitering og forebygging, med brukers ressurser i sentrum.

I prosjektperioden utarbeides en modell for Hverdagsrehabilitering som prøves ut i en av sonene i hjemmetjenesten i en avgrenset periode. Disse erfaringene vil være med å danne grunnlag for implementering av hverdagsrehabilitering som en arbeidsmetode i hele Helse- og omsorgsseksjonen.

Opprettet: 26.09.2013 13:12