Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Politikk

Amundsen, Ann-Mari Endret:17.03.2017 16:01

​​​​klubbe​På dette nettstedet finner du aktuell informasjon om politikk og samfunnsliv i Øvre Eiker kommune. Vårt nettsted er koblet mot våre interne systemer slik at du finner informasjon om utvalg, møter, medlemmer, sakskart og saksinformasjon. Du får direkte tilgang til alle aktuelle dokumenter som ikke er tilgangsbeskyttet i henhold til lovgivningen.

Utvalg, møteplan og medlemmer

På venstre side finner du lenker til blant annet møteplanen og de enkelte utvalgene og deres medlemmer.

For å finne møteinnkallinger og protokoller til de enkelte utvalgene velger du "Politiske saker" på venstre side og einnsyn-utvalg.  Da kommer du til siden hvor møteinnkallingene og protokollene ligger.

Spørsmål til spørretimen

Spørsmål til spørretimen må være innlevert senest 2 dager før kommunestyremøtet. Skjema for spørsmål til spørretimen.

Ved behandling av spørsmål til spørretimen, kan spørreren og ordføreren, eller den som eventuelt svarer på vegne av ordfører, få ordet for å stille spørsmålet og gi svaret. Taletiden begrenses til 5 minutter. De nevnte kan for øvrig få ordet en gang til hver for å kommentere svaret/ stille tilleggs spørsmål og besvare dette.  Ingen andre kan gis ordet ved behandling av spørsmål.

 

 Aktuelt om politikk

Øvre Eiker Energi AS - start av salgsprosess

​I møtet 21. juni 2017, vedtok kommunestyret å starte en salgsprosess av Øvre Eiker Energi AS, med unntak av kraftproduksjonen og kraftrettighetene som isoleres i et eget selskap.

Kommunale tjenester blir ikke konkurranseutsatt

​Politikerne vedtok i Kommunestyret 21. juni 2017 å ikke gå inn for konkurranseutsetting av tjenestene IKT, renhold og bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne.

Senere middag og flere måltider på Eikertun

​Mange eldre, særlig de som bor på institusjon, sliter med å få i seg nok næring. Nå vil politikerne ta grep og flytte middagen på Eikertun fra klokken 13 til 15.30 og innføre fire faste måltider om dagen.

Kommuneplan dobbeltspor - Gulskogen - Hokksund

​Bane Nor legger ut forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund på høring.

Planlegging for økt togtilbud - folkemøte 19.6

​Planlegging for nødvendig utbygging av jernbanen i vårt område går over i en ny og mer konkret fase ved at Bane Nor nå legger fram forslag til kommunedelplan med foreslått korridor for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund.

Politiske møter i juni 2017

​Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift har møte fredag 16. juni og kommunestyret har sitt møte onsdag 21. juni.  Du finner møtetidspunkt og innkallinger her

Demokrati og valg på dagsorden for nye innbyggere

​En stor gjeng med nye innbyggere i Øvre Eiker var onsdag 24. mai på besøk hos ordfører Ann Sire Fjerdingstad i rådhuset. Temaet var valg og demokrati.

Følg kommunestyret direkte på Facebook

Fremtidig legevaktsordning, årsrappport, riksvei 35 og forskrift om sykehjemsplass er blant temaene under kommunestyret 10. mai, som du kan se direkte på Facebook.

Ikke to tog i timen

​Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 ble lagt frem i dag. Planen nevner ikke to tog i timen til Hokksund.

Hvilken skole i Øvre Eiker skal bygges ut først?

​Det var blant spørsmålene som var oppe til diskusjon i kommunestyret 29. mars 2017. Det foreligger nye prognoser for elevtall på skolene i Øvre Eiker for kommende skoleår, 2017/2018, og Hokksund er den barneskolen med størst tilvekst av elever.

Opprettet: 11.09.2013 14:07