Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Politikk

Amundsen, Ann-Mari Endret:28.07.2017 14:38

 

 

 Aktuelt om politikk

Stor interesse for valgmøte for innvandrere

Onsdag 9. august 2017 fylte kommunestyresalen i rådhuset i Hokksund seg opp av innbyggere med innvandrerbakgrunn som ville lære mer om valget og de ulike politiske partiene.

Forhåndsstemmegivning

​Hvis du ikke kan møte fram i valglokalet på valgdagen, kan du stemme på forhånd.

Har du innspill til Buskerudbypakke 2?

Buskerudbypakke 2 skal settes sammen på nytt. I ukene og månedene fremover får du mange muligheter til å komme med innspill.

Valg 2017: Tidligstemmegivning ved rådhuset i Øvre Eiker

​Dersom du ikke har mulighet til å stemme i løpet av den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du stemme fra 1. juli.

Buskerudbyens ordførere møtte vegdirektøren

Hovedbudskapet fra ordførerne var klart: Buskerudbyen trenger statlig drahjelp for å få til satsingene to tog i timen til Hokksund og å fortsatt ha et stort trykk på E134 Strømsåstunnelen og andre prosjekter som er viktige for pendlere, også i Øvre Eiker.

Øvre Eiker Energi AS - start av salgsprosess

​I møtet 21. juni 2017, vedtok kommunestyret å starte en salgsprosess av Øvre Eiker Energi AS, med unntak av kraftproduksjonen og kraftrettighetene som isoleres i et eget selskap.

Kommunale tjenester blir ikke konkurranseutsatt

​Politikerne vedtok i Kommunestyret 21. juni 2017 å ikke gå inn for konkurranseutsetting av tjenestene IKT, renhold og bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne.

Senere middag og flere måltider på Eikertun

​Mange eldre, særlig de som bor på institusjon, sliter med å få i seg nok næring. Nå vil politikerne ta grep og flytte middagen på Eikertun fra klokken 13 til 15.30 og innføre fire faste måltider om dagen.

Kommuneplan dobbeltspor - Gulskogen - Hokksund

​Bane Nor legger ut forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund på høring.

Planlegging for økt togtilbud - folkemøte 19.6

​Planlegging for nødvendig utbygging av jernbanen i vårt område går over i en ny og mer konkret fase ved at Bane Nor nå legger fram forslag til kommunedelplan med foreslått korridor for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund.


Kontaktinformasjon

Servicesenteret 
Tlf. 32 25 10 00

Opprettet: 11.09.2013 14:07